Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ЗА НАС

ЧЕШКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО СВЕТА

Чешките центрове са бюджетни организации към Министерството на външните работи на ЧР и са създадени за цялостно пропагандиране на Чешката република в чужбина. Мрежата от представителства на Чешките центрове в чужбина е активен инструмент на международната политика на страната в областта на публичната дипломация. В тази връзка Чешкият център в София е част обединението на националните културни институти EUNIC. Целта на ЧЦ е цялостното представяне и запазване на добрата репутация на Чехия в чужбина, предимно с помощта на чешката култура и успехите на чешката наука, изследвания и иновации. В настоящия момент мрежата от чешки центрове в чужбина има 22 филиала в 20 страни на три континента.

 


Нашата дейност

Чешкият център разполага с пространства, които се състоят от галерия, зала с подиум и възможност за прожекции на партерния етаж, както и библиотека на втория етаж. Залата и наличната техника са подходящи за организиране на семинари, концерти, театрални представления и уъркшопи. В случай на интерес за сътрудничество може да се свържете с нас на: ccsofia@czech.cz

В концепцията ни са включни следните дейности:

  • Организиране и партниране на събития от културен, художествен, научен характер, като напр. Нощ на литературата, Европейски ден на езиците, Преводачески конкурс на името на Сузана Рот и др.

  • Подпомагане участието на чешки творци в чуждестранни проекти, като напр. авторски четения, кураторски пребивавания, представяне на чешки театрални групи, музиканти на български фестивали и др.

  • Курсове по чешки език за възрастни (нива A1 – B2) и Чешко неделно училище в София

  • Предоставяме информация за ЧР, най-вече чрез БИБЛИОТЕКАТА на Чешкия център, която разполага с фонд от близо четири хиляди книги. Може да намерите чешка и чуждестранна художествена литература на чешки език, преводи от чешки на български и обратно, детска литература, но и специализирани издания, енциклопедии и речници.

Въпреки че Чешкият център е със седалище в София, не ограничаваме дейността си само в столицата, а организираме събития и в много други български градове (Пловдив, Стара Загора, Варна, Хасково, Габрово, Димитровград, Пловдив и др.). Партнираме и по проекти в чужбина.


Пространства

Чешкият център в София се намира на ул. „Г. С. Раковски“ 100. Разполагаме с галерия, зала с подиум и възможност за прожекции на партерния етаж, както и библиотека на втория етаж. В сградата се помещава и Посолството на Чешката република, затова е необходимо да се спазват определени мерки за сигурност. Повече информация ще получите от приложението:


История

Чешкият център в София е най-старата чешка институция от този тип в чужбина, а същевременно е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации. Неговата история започва през 1949 г., когато в рамките на междуправителствения чехословашко-български културен договор (1947) и въз основа на протокол (1948) на 5 май 1949 г. на ул. „Раковски“ 100 в София е открит представителен магазин за културни стоки „Československá tvorba Orbis“ (Чехословашко творчество Орбис), а в Прага – „Bulharská tvorba“ (Българска творба). В резултат от дейността на чешката институция за разпространяване на националните културни ценности популярността й така нараства, че е открит филиал на „Орбис“ на ъгъла на тогавашните софийски улици „Стефан Караджа“ и „Васил Левски“. С течение на времето се променя както съдържанието на дейността, така и названието на институцията – Чехословашки културен център, Чехословашки културен и информационен център, Чехословашки културен и информационен център на ЧСФР. След разделянето на Чехословакия на две независими държави – Чешка република и Словашка република (от януари 1993) – Чехия създава чешки центрове, които стават приемник на бившите чехословашки центрове в чужбина.