Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Jazykové kurzy

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem, praví české přísloví. Tímto příslovím se řídíme v Českém centru v Sofii a pořádáme kurzy češtiny pro všechny úrovně od začátečníků až po pokročilé.

Výuka probíhá v malých skupinách od 5 do 12 účastníků. Naši lektoři mají výbornou kvalifikaci a bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince. Pro potřeby kurzů se používají aktuální učebnice a doplňující výukové materiály. Nabízíme i další služby (kulturní akce, knihovnu, individuální konzultace), které studium českého jazyka usnadní.

České centrum v Sofii nabízí možnost získání certifikátu CCE českého jazyka. Oficiální zkouška je organizována ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (UJOP UK).

Podrobnější informace získáte v ČC Sofie nebo na emailové adrese ezikovikursove@czech.cz  a tel. čísle 359 878361268.

Kurzy českého jazyka v Sofii

Kurzy českého jazyka v Plovdivu

Kurzy českého jazyka ve Varně

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)

Česká škola bez hranic

Doporučujeme: