Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)

Charakteristika zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) ověřuje na všech pěti úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Obsahově se zkouška opírá o jazykový materiál předepsaný jednotlivými popisy relevantních referenčních úrovní pro češtinu. Prověřují se základní řečové dovednosti ve vztahu k psanému i mluvenému komunikátu (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, produkce psaného textu, mluvený projev).

Zkouška je určena všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

Certifikovanou zkoušku z češtiny provádí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Uznávání zkoušky

Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraničí a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit vaši pracovní kariéru a změřit váš pokrok v češtině.

Seznam vysokých škol uznávajících CCE naleznete zde.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) v ČC Sofie

České centrum v Sofii nabízí možnost získání certifikátu CCE českého jazyka. Oficiální zkouška je organizována ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (UJOP UK). Koná se obyčejně v první polovině června, a to v případě že se přihlásilo alespoň 8 uchazečů. Informace na tel. 0878361268 nebo na ezikovikursove@czech.cz

Podrobné informace o zkoušce na stránkách Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy – v češtině, v angličtině a v ruštině.