Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česká škola bez hranic

Vícejazyčné, česky mluvící děti od 6 do 15 let mohou navštěvovat českou školu, kde probíhá výuka českého jazyka literatury a českých reálií (prvouka, zeměpis, dějepis). Výuka se koná každou neděli od 15 do 18 hodin, od září 2018 bude otevřena 2., 3., 5. a 9. třída. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na e-mailovou adresu: csbh_sofia@centrum.cz