Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Jubilejní konference na Plovdivské univerzitě Paisije Hilendarského

Letos Filologická fakulta Plovdivské univerzity Paisije Hilendarského slaví 45 let od svého založení a 40 let od otevření oboru slavistika.

Filologická fakulta Plovdivské univerzity Paisije Hilendarského letos slaví 45 let od svého založení a u této příležitosti pořádá jubilejní konferenci 45 let filologie na Plovdivské univerzitě. Na programu konference je zvláštní sekce věnována 40. výročí slavistiky na Plovdivské univerzitě. Na slavnostním zahájení této sekce vystoupí první tajemník Velvyslanectví Srbska v Bulharsku pan Dejan Kostič, ředitelka Českého centra v Sofii paní Dagmar Ostřanská a ředitel Polského institutu v Sofii pan Jarosław Godun, poté  referáty přednesou badatelé z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska a Polska.

Program konference 45 let filologie na Plovdivské univerzitě si můžete prohlédnout zde.