Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Bohemistický seminář

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2018 je realizován ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a pod záštitou děkanky FMK UTB doc. Mgr. Ireny Armutidisové.

Seminář se uskuteční ve dnech 15. 7. – 21. 7. 2018. Pracovní část semináře je plánována od 16. do 20.7. Ubytování bude zajištěno ve Zlíně po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety. Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. 2018 na adresu sinclova@mzk.cz.

Více informací zde: