Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

CzechImage – projekt na plakát

17/05/2018: CzechImage je projekt realizovaný Českými centry společně s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, s vládní podporou při příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatného Československa. Jeho cílem je zjistit, jak je vnímána česká „značka“ doma a v zahraničí.

V Bulharsku se projekt realizuje formou soutěže – návrhy plakátů, s nichž nejlepší budou prezentované na výstavě v jak Bulharsku, tak i v České republice. Do soutěže se mohou přihlásit studenti vysokých uměleckých škol.

Cíl soutěže

Návrh plakátu na téma Česko a Češi v mých očích - klíčové momenty ve formování českého národa, osobnosti (historické osobnosti, spisovatelé, zlomové události, vynálezy, architektura, příroda, umění, gastronomie aj.). Představte Českou republiku světu tak, jak ji vidíte.

Podmínky soutěže

1.         Organizátorem soutěže je České centrum Sofie.

2.         Do soutěže se mohou přihlásit studenti bulharských vysokých uměleckých škol.

3.         Účastníci soutěže připraví jeden návrh plakátu na dané téma.

4.         Podmínkou pro účast v soutěži je povinné vyplnění formuláře – přihlášky, ve které vyjádří svůj souhlas, aby jeho práce byla použita pro účely a potřeby projektu CzechImage.

5.         Návrh plakátu musí splňovat následující požadavky:

a.         odpovídat tématu soutěže;

b.         být připraven v elektronickém formátu JPG, A4, 200 dpi, RGB a možnost k tisku ve formátu 100/70 cm na 150 dpi (pokud bude vybrán do výstavy)

6.         Uzávěrka pro zaslání návrhu a přihlášky je 10. října 2018 na adresu deribeeva@czech.cz (při souborech větších 10 MB použit úschovnu pro velké datové přenosy)

7.         Do 20. října 2018 česko-bulharská porota vybere z přihlášených projektů 10 nejlepších a z nich jednoho výherce. Porota bude ve složení:  

– Ing. Dušan Štrauch, CSc., mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Bulharsku

– Dagmar Ostřanská, ředitelka Českého centra v Sofii

- Josef Pazderka, český novinář a šéfredaktor zpravodajského portálu Aktuálně.cz

- Milan Bureš, český fotograf a kameraman

– Asen Asenov, ředitel Nadace EDNO pro kulturu a umění

– Stefan Džambazov a Zelma Almalech, zakladatelé stránky pro kulturu „въпреки. com“

8.         Cena pro vítěze soutěže je třídenní pobyt v ČR s možností navštívit Západočeskou univerzitu v Plzni. Cena bude udělena po podpisu smlouvy mezi vítězem a Českým centrem.

Bude udělena také cena pro druhé místo – bezplatný kurz českého jazyka pro jednu úroveň v Českém centru Sofie.

Další podmínky

České centrum získává autorská práva vítězného plakátu a částečně práva při publikaci přihlášených do soutěže plakátů. Má právo využívat díla (v tomto smyslu) v souladu se zákonem o autorských právech a souvisejících právech pro účely soutěže (aniž by jejich autoři ztratili práva).

Přihláška ke stažení: