Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Jubilejní kniha Evropské koridory. Deset let literárního festivalu – Ruse

Mezinárodní společnost Eliase Canettiho vydala k příležitosti desátého ročníku Literárního festivalu v Ruse jubilejní knihu nesoucí název Evropské koridory. Deset let literárního festivalu – Ruse. Publikace obsahuje díla více než 60 autorů, kteří se zúčastnili festivalu od roku 2007 až do současnosti. Patří mezi ně i čeští autoři Radka Denemarková, Martin Ryšavý a Marek Šindelka, kteří na festivalu v Ruse hostovali v letech 2001, 2013, 2014, a také Bianca Bellová, letošní nositelka ceny Magnesia Litera – Kniha roku a Ceny Evropské unie za literaturu. Spisovatelka Bianca Bellová představila svůj oceněný román Jezero v rámci jubilejního ročníku Festivalu v Domě Canettiho v Ruse a také v Rakouské knihovně na Univerzitě Sv. Cyrila a Metoděje ve Velkém Tărnově.

Autorka v Ruse a Velkém Tărnovu promlouvala k publiku bulharsky, jelikož její otec je Bulhar, a také v bulharštině přečetla úryvky z románu Jezero v překladu Vasila Samokovlieva.

Knihu „Evropské koridory. Deset let literárního festivalu – Rusé“ si můžete přijít prohlédnout do knihovny Českého centra.