Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Moc bezmocných od Václava Havla na festivalu Kurtovo Konare Fest

V rámci letošního ročníku festivalu Kurtovo Konare Fest Sofijské diskusní fórum a nakladatelství Black Flamingo pořádají diskusi Život v pravdě a prezentaci eseje Václava Havla Moc bezmocných. Akce proběhne v pátek, 6. září od 17.00 hod. v čitališti Ljuben Karavelov.

Moc bezmocných, jež vznikla na podzim roku 1978 jako bezprostřední reakce na události po zveřejnění Deklarace Charty 77 v lednu předchozího roku, je jedním z nejznámějších a nejdiskutovanějších disidentských textů Václava Havla. Esej poprvé vydalo v bulharském jazyce v roce 1994 nakladatelství Izbor v překladu Anastasie Petrovové a Tanji Nikolovové. Nový překlad Martina Mladenova, na základě návrhu Petǎra Stojnova, vyšel v nakladatelství Black Flamingo pod redakcí Georgiho Ilieva s uměleckým designem Kaliny Sertevovové. 

Kurtovo Konare Fest se koná od r. 2009 a spojuje prezentace tradičních místních výrobku a pestrý program kulturních aktivit.