Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

****

Český hudební tábor mládeže (ČHTM)

Český hudební tábor mládeže (ČHTM) - FACE je určen pro děti a mládež od 8 do 19 let. Přijímá studenty nezávisle na rase, barvě pleti, náboženském vyznání, národnostním či etnickém původu a neprovádí...

****

Česká škola bez hranic 2013

Česká škola bez hranic, o.s. pořádá již 5. ročník letního tábora v České republice, a to v termínu od 28. 7. 2013 do 4. 8. 2013.

****

World Competition for Children’s drawings Bansko 2013

Theme - Choose one of the fallowing subjects: a) free – the choice of theme is inrestricted; b) Subject – please enter works related to “nature”, landscapes, animals, plants or...

****

Bilinguarium

Záměrem je věnovat se novým způsobům výchovy a vzdělávání dětí výrůstajících ve vícekulturním prostředí, tak aby děti měly možnost poznat a osvojit si jazyk i kulturu země, v níž se fyzicky nenachází...

****

České centrum v Sofii získalo cenu Bulharského státního rozhlasu Zlaten budilnik

Dne 1. listopadu, kdy Bulharsko slaví Den národních buditelů, převzala ředitelka Českého centra v Sofii pí Kateřina Churtajeva od generálního ředitele Bulharského státního rozhlasu Valeriho Todorova...

****

Překladatelská soutěž PO STOPÁCH GRIGORA LENKOVA

České centrum vyhlašuje soutěž pro mladé překladatele současné české literatury. Podrobné informace naleznete v přiložených souborech.

18 19 20 21 22 23 24 25 26