Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Přednáška prof. Jiřího Trávníčka na Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského

Dne 13. prosince prof. Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR přednese na Sofijské univerzitě Klimenta Ochridského přednášku na téma Národ čtenářů? Přednáška se bude konat od 10.15 na Fakultě Slovanských filologií.

Národ čtenářů?
Mají Češi stále pozitivní vztah ke čtení, jak si o sobě vždycky mysleli? Nebo je pohltil konzum a digitální doba? A je vůbec digitální doba nepřítelem čtení? Odpovědi na tyto otázky budou hledány pomocí statistických dat čtyř reprezentativních výzkumů čtenářů a čtení ČR (2007, 2010, 2013, 2018), jakož i dlouholetého výzkumu kvalitativního - pomocí čtenářských životopisů. Jaké jsou silné a slabé stránky českého čtenářství? Jak si Češi stojí ve srovnání s jinými zeměmi? A jak se v tom všem nachází současná literatura? Co z ní se čte nejvíc?