Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž

Národní centrum knihy při Národním paláci kultury v Sofii, České centrum Sofie a akademické sdružení bulharských bohemistů Bohemia klub vyhlašují soutěž na překlad současné české krásné literatury do bulharštiny.

Soutěž je zaměřena na mladé a debutující překladatele a překladatelky. Soutěže se mohou zúčastnit překladatelé a překladatelky ve věku do 35 let, kteří nemají knižně publikovaný překlad. Účastníci soutěže musejí vybrat a přeložit úryvek z českého literárního díla (vydaného po r. 2000) v rozsahu 3 až 6 normostran. Do 20. září 2019 na adresu bohemiaklub@abv.bg spolu se svým překladem účastníci musejí poslat skenovanou kopii originálního úryvku a motivační dopis obsahující stručnou prezentaci autora a díla, orientovanou na případné nakladatele. Do emailu účastníci musejí uvést své jméno, příjmení a datum narození.

Porota skládající se z odborníků v oblasti překladu, literatury a nakladatelské činnosti vyhlásí finalisty do 30. září 2019.

Finální kolo soutěže proběhne 17. října 2019 a bude součástí programu tradičního Setkání bulharských bohemistů v Českém centru. V rámci finálního kola nominování účastníci představí vybrané dílo a zdůvodní jeho publikování v bulharštině. Porota vyhlásí vítěze 17. října po provedení finálního kola soutěže.

Vítězný překlad a překlady finalistů budou publikovány v novinách Literaturen vestnik a v časopise ARTizanin, které jsou mediálními partnery soutěže.