Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

První celostátní soutěž "Narodilo se dítě, Syn nám byl dán"

18/11/2016: Sdružení Chance by Skills a dětský časopis Čáp vyhlašují První celostátní soutěž věnovanou Narozené Páně o povídku, báseň, esej, obrázek nebo dílo užitého umění na téma „Narodilo se dítě, Syn nám byl dán“.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Soutěže se mohou zúčastnit bulharské děti a mládež do 18 let žijící v Bulharsku nebo v zahraničí, ale i cizinci s pobytem v Bulharsku. Popis díla může být v cizím jazyce s připojeným překladem do bulharštiny.

Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií:

První kategorie: 5 – 10 let

Druhá kategorie: 11 – 14 let

Třetí kategorie: 15 – 18 let

Materiály se posílají elektronicky, obrázky a díla užitého umění na kvalitních fotografiích s vysokým rozlišením na mailovou adresu: newspaper@storks.biz

Všechny přihlášené práce budou zveřejněny v časopise Čáp. Nejlepší z nich budou odměněny cenami.

Konečný termín přihlášek: 5. prosince 2016

Vyhlášení výsledků se bude konat 12. prosince od 18:00 v Českém centru v Sofii.

Akce bude doprovázena literárním čtením a výstavou.

Každý účastník je povinen vyplnit přihlašovací formulář a příslušné prohlášení – vytisknout, podepsat, naskenovat a poslat na uvedenou mailovou adresu společně se svým dílem a dále jeho 5 oblíbených fotografií, které ho budou prezentovat v časopise Čáp.

Partnery sdružení Chance by Skills jsou: Sdružení Svetilnik Bulharsko, nadace Kuzmanov, Ardus a Nadace pro výměnu informací a služeb pro nevidomé a tělesné postižené „Rovnocenné partnerství“ - Sofie

Kontakt a více informací:

Margarita Drumeva, 0877 85 77 33

Přejeme úspěch!

Přihlašovací formulář.