Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

Ve dnech 29. června – 3. července 2020 se v Praze uskuteční VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Kongres bude – znovu po čtvrt století od chvíle, kdy se uskutečnil poprvé – věnován sebereflexi českých literárních studií. Jeho cílem bude rekapitulovat stav a výhledy bohemistiky, a to v jejich institucionální i intelektuální dimenzi. Proběhne pod názvem Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě. Soustředěná pozornost bude při kongresu věnována bohemistice v zahraničí a její podpoře ze strany českého státu. Program bude mít několik tematických os:

Česko – Evropa – svět (topografie literárněvědné bohemistiky, situace bohemistických pracovišť doma a ve světě – krize a příležitosti);

Literárněvědná bohemistika mezi národní filologií a transkulturní literární vědou 
(škála oborových paradigmat – existence jedné bohemistiky, nebo množství různých bohemistik; role „české“ a „světové“ bohemistiky; česká literatura v Česku a ve světě); 

Česká literatura / literatura českých zemí: pole otázek (metodologické pozice, vědecká témata, nové poznatky současné bohemistiky);

Hranice literárněvědné bohemistiky (literárněvědná bohemistika a česko-slovenský vědecký prostor, interdisciplinární a transdisciplinární kontexty současné literárněvědné bohemistiky, např. literárněvědná bohemistika a lingvistika, uměnovědy, folkloristika, paměťová studia, věda o médiích, dějiny knihy, popkulturní studia, digital humanities aj.). 

Hlavním jednacím jazykem bude čeština (slovenština) a angličtina, výjimečně je možné akceptovat referát v němčině a dalších jazycích.  

Ústav pro českou literaturu AV ČR

za spolupořadatelství
Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, 
Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně,
Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě,
Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze,
ve spolupráci s
Památníkem národního písemnictví v Praze,
a s přispěním
Domu zahraniční spolupráce MŠMT,
Českých center.