Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Vyhlášení ceny Premia Bohemica 2018

Cena Premia Bohemica je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 1. května 2018 na adresy premiabohemica@mzk.cz nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Podrobnější informace naleznete zde: