Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Výsledky překladatelské soutěže Susanny Roth 2016

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 se v knihovně Českého centra uskutečnilo vyhlášení výsledků mezinárodní překladatelské soutěže pro začínající překladatele, pojmenované po švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth. Soutěž se konala ve spolupráci Českého centra Sofie a Bohemia klubu. Předmětem překladu byl úryvek z knihy Anny Bolavé „Do tmy“, čerstvě oceněné Magnesií Literou za prózu za rok 2016.

Před samotným vyhlášením proběhl workshop, který vedli všichni členové odborné poroty a zapojilo se do něj sedm z celkových devíti účastníků. Porotci Margarita Mladenova, Ani Burova a David Bernstein důkladně rozebrali úryvek, upozornili na zajímavé idiomy, „zrádná“ mezijazyková homonyma i neobvyklé výrazy a jejich vhodný překlad. 

Na závěr byla vyhlášena vítězka Desislava Vilimovská, která se na workshopu podílela nejaktivněji, a to navzdory částečnému handicapu, způsobenému vzdáleným spojením přes Skype. Výherkyni prý kniha velmi zaujala a ráda by ji v budoucnu přeložila celou. 

Vítězce gratulujeme, přejeme inspirativní pobyt v ČR spojený s účastí na bohemistickém semináři a všem mnoho úspěchů do budoucna.