Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Zemřel přední český archeolog Jan Bouzek

Ve věku 85 let 3. listopadu zemřel významný český archeolog Jan Bouzek, který vedl řadu archeologických výzkumů v zahraničí, mimo jiné i v Bulharsku,

Jan Bouzek je narozen 17. února 1935 v Praze, vystudoval prehistorickou a klasickou archeologii na Universitě Karlově v Praze.

Vedl řadu prehistorických výzkumů v Čechách, účastnil se v šedesátých letech několika výzkumů v Řecku, vydal výsledky starších výzkumů prof. Salače v Kymé v Malé Asii a na ostrově Samothráké, vedl v letech 1980-83 jako poradce UNESCO výzkumy v Anuradhapuře  na Ceylonu, od r. 1990  vedl po několik let seminární výzkum na Mušově na jižní Moravě, od r. 1993 vede výzkumy v Pistiru v Bulharsku a od roku 1996 v Beirutu.

Zejména pracoval na poli vztahů mezi civilizacemi střední Evropy a Středomoří. Hlavními specializacemi jsou raně řecká, etruská a thrácká archeologie, ale mnoho studií je věnováno též prehistorické středoevropské a římsko-provinciální archeologii a antickým tradicím v českém umění.

Bouzek je autorem více než 350 studií a článků publikovaných ve většině evropských zemí a v USA, napsal i řadu populárně-naučných knih. Organizoval výstavy, konference a přednášky doma i v zahraničí.