Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

ČESKÁ CENTRA

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR ve světě. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech - kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.


Naše činnost

České centrum Sofie má k dispozici prostory, které se skládají z galerie, sálu s pódiem i možností promítání v přízemí a knihovny ve druhém patře. Prostory a technické vybavení sálu jsou vhodné pro organizování seminářů, koncertů, divadelních představení a workshopů. V případě zájmu o spolupráci v této oblasti nás kontaktujte na ccsofia@czech.cz

Naše činnosti spadají do těchto kategorií:

  • Pořádání a spolupořádání akcí kulturního, uměleckého a vědeckého rázu např. Noc literatury, Evropský den jazyků, Překladatelská soutěž Susanny Roth apod.

  • Zprostředkování účasti českých subjektů na zahraničních projektech např. autorská čtení, kurátorské cesty, vystupování českých divadelních souborů, hudebníků na bulharských festivalech atd.

  • Výuka češtiny v kurzech pro dospělé (úroveň A1 – B2) a České nedělní škole v Sofii

  • Poskytování informací o ČR zejména prostřednictvím KNIHOVNY, která disponuje fondem téměř čtyř tisíc knih. K dispozici je česká i zahraniční umělecká literatura v češtině, překlady českých autorů do bulharštiny a naopak, dětská literatura a také odborné knihy, encyklopedie a slovníky

Přestože ČC sídlí v Sofii, neomezujeme své aktivity na hlavní město a pořádáme akce i v dalších městech (např. Plovdiv, Stara Zagora, Burgas, Varna, Haskovo, Šumen, Gabrovo, Dimitrovgrad aj.). Také se podílíme na projektech v zahraničí.


Prostory

České centrum Sofie sídlí v ulici Rakovski 100. K dispozici má prostory, které se skládají z galerie, sálu s pódiem i možností promítání v přízemí a knihovny ve druhém patře. V budově sídlí i Velvyslanectví České republiky, proto je potřeba respektovat bezpečnostní opatření. Více informací najdete v přiloženém souboru


Historie

České centrum v Sofii je nejstarší českou institucí svého druhu v zahraničí a rovněž patří k nejdéle působícím zahraničním kulturním organizacím v Bulharsku. Jeho historie sahá do roku 1949, kdy v rámci mezivládní československo-bulharské kulturní dohody (1947) a na základě protokolu (1948) byly dne 5. května 1949 otevřeny reprezentační prodejny kulturního zboží - v Sofii Československá tvorba Orbis na ulici Rakovski a v Praze Bulharská tvorba. Popularita působení české instituce sloužící ke kulturní propagaci natolik narůstá, že je otevřena pobočka Orbisu na rohu tehdejších sofijských ulic Stefan Karadža a Vasil Levski. Postupem času se měnil jak obsah činnosti, tak i názvy – Československé kulturní středisko, Československé kulturní a informační středisko, Československé kulturní a informační středisko ČSFR, Po rozdělení Československa na dva samostatné státy jsou z české strany zřízena Česká centra, která jsou následníkem bývalých středisek.