Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Knihovna

Ve druhém patře budovy ČC v ulici Rakovski 100 se nachází knihovna, která obsahuje téměř 4000 titulů. K dispozici je česká i zahraniční umělecká literatura v českém jazyce, zavedení i méně známí čeští autoři a autorky přeložení do bulharštiny a bulharští přeložení do češtiny, dále dětská literatura v obou jazycích. Tyto knihy si můžete na měsíc zdarma vypůjčit domů. Knižní fond také disponuje odbornými publikacemi v oblasti literární vědy, jazykovědy, historie, hudby, výtvarného umění, divadla a dalších. Kromě těchto knih můžou zaregistrovaní čtenáři prezenčně studovat celou řadu slovníků (spisovné češtiny, neologismů, idiomů, překladové zaměřené na konkrétní obory jako ekonomie, chemie atd.)

Nabídka knih je několikrát do roka aktualizována. Zpravidla přibývají tituly, které získali prestižní ocenění jako Magnesia Litera, a také nové překlady českých autorů do bulharštiny.

Registrace do knihovny je zdarma a probíhá přímo v knihovně, která je přístupná v době úředních hodin ČC Sofie, v pátek má knihovna zavřeno. Případné dotazy ohledně katalogu, knihovního řádu a dalšího zodpoví Michaela Kuzmova na adrese kuzmova@czech.cz nebo tel. čísle 0878361268.


 Кatalog knihovny: