Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.10.2019 - 18.10.2019

7. Setkání bulharských bohemistů

Z iniciativy akademického sdružení Bohemia klub 17. a 18. října v Sofii proběhne tradiční Setkání bulharských bohemistů studujících a působících na Plovdivské univerzitě Paisije Chilendarského a Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského.

Setkání, jejichž záměrem je rozvoj a spolupráce mezi bohemistickými pracovišti na bulharských univerzitách a prohloubení kontaktů mezi bulharskými studenty bohemistiky, se pravidelně konají od r. 2006. První setkání uspořádala spolu s akademickým sdružením Bohemia klub Filologická fakulta Jihozápadní univerzity Neofita Rilského v Blagoevgradu, kde proběhlo také setkání v roce 2012. Další setkání se konala na Plovdivské univerzitě Paisije Chilendarského (2008, 2014) a na Sofijské univerzitě Klimenta Ochridského (2010, 2016).

Program letošního Setkání navazuje na tradici předchozích a bude se skládat ze dvou tematických bloků. V rámci prvního budou prezentovány jazykovědné a literárněvědné referáty studentů a doktorandů. Druhý tematický blok bude věnován uměleckému překladu.

7. Setkání bulharských bohemistů se uskutečňuje za podpory Velvyslanectví České republiky v Sofii.

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 17.10.2019
Do: 18.10.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala