Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.11.2019 0:00 - 8.11.2019

České dny v Šumenu 2019

Program letošních Českých dnů ve městě Šumen zahrnuje výstavu studentských plakátů Czech Image a projekce filmů natočených podle knih Milana Kundery. Akci připravily České centrum v Sofii, Dům kultury Dobriho Vojnikova 1856 a Slovanské sdružení Vasila Drumeva.

Program v Domě kultury Dobriho Vojnikova 1856:

05. 11. 2019, 17:00, Zahájení výstavy Czech Image

06. 11. 2019, 17:00, Literární a filmový večer k 90. výročí narození Milana Kundery:

- přednáška o životě a o tvorbě českého spisovatele – dr. Biserka Stoimenova, Šumenská univerzita Episkopa Konstantina Preslavského

- projekce filmu Žert

07. 11. 2019, 15:00, projekce filmu Já, truchlivý Bůh

08. 11. 2019, 15:00, projekce filmu A nikdo se nebude smát 

 

Místo konání:
Datum:

Od: 5.11.2019 0:00
Do: 8.11.2019

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala