Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.9.2001 0:00 - 30.9.2001 0:00

Evropský rok jazyků

Společná akce zahraničních kulturních institucí v Sofii v rámci Evropského roku jazyků 2001, který byl vyhlášen EU.

Vyzdobený „autobus jazyků“ s propagačními materiály cestuje po lince Sofijská univerzita – Studentské městečko. ČC se podílí také na přípravě společného bulletinu. Tématem 3. čísla bude Tradice a soudobé překlady. Prezentace překladů českých knih do bulharštiny jako součást činnosti Českého centra v Sofii v oblasti literatury, informace o nových bulharských překladech Milana Kundery ze sofijského vydavatelství Colibri aj. Dalšími organizátory jsou zahraniční kulturní instituce v Sofii.
Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 1.9.2001 0:00
Do: 30.9.2001 0:00

Organizátor:

Ministerstvo školství BR...


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala