Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.6.2019 19:00 - 14.6.2019

Milan Kundera 90

1.4. 2019 Milan Kundera oslavil 90. narozeniny. Při této příležitosti nakladatelství Colibri a České Centrum v Sofii pořádají diskusi a filmové projekce, které se budou konat od 11. do 14. června v kinosále Českého centra v Sofii.

 

11. června, úterý, 19.00
Život je jinde: Milan Kundera a jeho lítost.
Diskuse s účastí Ani Burovy, Rositci Taševy, Bojana Znepolského a Nikolaje Gunderova. Moderuje Svetlozar Želev

12. června, středa, 19.00
A nikdo se nebude smát – hraný (rež. Hynek Bočan, scén. Hynek Bočan, Pavel Juráček, hrají Jan Kačer, Štěpánka Řeháková aj., Československo, 1965 / 92 m), původní znění s bulharskými titulky
Tragikomický snímek s kafkovským nádechem vznikl podle povídky Milana Kundery, uveřejněné v prvním sešitu Směšných lásek. Film s typicky kunderovskou zápletkou o zcela banální události a o jejích nečekaně velkých důsledcích se stal celovečerním debutem scenáristy a režiséra Hynka Bočana. Kundera nepovažoval scénář ani výsledný film za příliš zdařilé. Také proto se na dvou následujících adaptacích (Žert a Já, truchlivý Bůh) podílel i jako scenárista. Později ovšem připustil, že Nikdo se nebude smát představuje zřejmě nejlepší adaptaci některého z jeho děl.

13. června, čtvrtek, 19.00 
Já, truchlivý bůh – hraný (rež. Antonín Kachlík, scén. Milan Kundera, Antonín Kachlík, hrají Miloš Kopecký, Pavel Landovský, Hana Lelitová, Jiřina Jirásková, Československo, 1969 / 83 m), původní znění s bulharskými titulky
 Filmové zpracování jedné z povídek z prvního sešitu Směšných lásek Milana Kundery. Smutně úsměvný příběh stárnoucího seladona Adolfa, který vzpomíná na situaci, kdy se rozhodl rafinovaně pomstít nevybíravé milostné odmítnutí, nicméně jeho odplata se poněkud minula účinkem.

14. června, pátek, 19.00
Žert – hraný (rež. Jaromil Jireš, scén. Milan Kundera, Jaromil Jireš, hrají Josef Somr, Jana Ditětová, Luděk Munzar, Evald Schorm, Československo, 1968 / 79 m), původní znění s bulharskými titulky
Mistrovská filmová adaptace stejnojmenného románu Milana Kundery, kde se na pozadí velkého mravního tématu zločinu a odplaty rozvíjí chmurně groteskní příběh o životě, který byl kvůli malému žertu zmarněn krutými politicko-společenskými poměry 50. let. Neokázalým, ryze filmovým jazykem tlumočí všechna zásadní témata Kunderova románu. Z plátna tak na diváka jitřivě doléhají životy provždy poznamenané terorem 50. let, rozvrat venkova a jeho tradic, duchovní i materiální pokleslost doby, pokroucené mezilidské vztahy. A nad pronikavým obrazem doby se klene velká a věčná otázka o právu člověka vzít spravedlnost do svých rukou.

 

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 11.6.2019 19:00
Do: 14.6.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala