Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo
****

Jan Skácel

Pořad pro středoškoláky - bohemisty z Gymnázia sv. Metoděje k 80. výročí narození významného českého básníka.

****

Jaroslav Ježek

Večer k 60. výročí úmrtí významného českého hudebního skladatele.

****

Jazz ve fotografii Miroslava Hucka

Vernisáž výstavy fotografií známého fotografa, jehož jméno je spojeno s časopisem Mladý svět.

****

Hostuje Bohemia klub...

Prezentace nových publikací Homo bohemicus.

****

České centrum v roce 2002

Tisková konference ředitele ČC.

****

Josef Svoboda - scénograf

Zahájení výstavy černobílých a barevných velkoplošných fotografií, které zachycují celoživotní dílo předního českého scénografa od roku 1943 do současnosti.

****

Videoklub

Promítání filmů pro studenty češtiny na Sofijské univerzitě – bez překladu.

****

Evropský rok jazyků

Společná akce zahraničních kulturních institucí v Sofii v rámci ERJ 2001, který byl vyhlášen EU.

****

V Českém centru hostují bohemisté

Vánoční pořad pro studenty češtiny na bulharských vysokých školách s aktivní účastí bohemistů.

****

Czech Press Photo 2000

Výstavní kolekce ze soutěžního 6. ročníku známé soutěže.

****

Světáci

Pravidelné promítání českých filmů s překladem do bulharštiny.

****

Karel Hiner - Varhanní koncerty

V programu jsou zařazeny skladby Jana Křtitele Kuchaře, Bohuslava Matěje Černohorského, J. S. Bacha, Josefa Norberta Segera aj.

****

Jaká byla Sofie 1878-1943

Prezentace stejnojmenné knihy autora Svetlina Kiradžieva, která vychází ve vydavatelství Svjat.

****

Klub podnikatelů

Pravidelná schůzka představitelů českých nebo smíšených firem v Bulharsku.

****

Slavnostní koncert

Koncert v koncertním sále Státní hudební akademie P. Vladigerova v Sofii.

****

Koncert Marka Zvolánka

Koncert od Antonia Vivaldiho.

****

Kiril Christov a Praha

Pořad o významném bulharském básníkovi, který jako manžel české básnířky Noemi Molnárové velkou část svého života prožil v Praze.

****

V Českém centru hostuje...Mikuláš

Tradiční pořad pro studenty češtiny z Gymnázia sv. Metoděje.

****

Jan Skácel, Na dně písně

První vydání sbírky 75 vybraných básní v bulharském překladu Dimitra Stefanova.

127 128 129 130 131 132 133 134

Kalendář

Naši partneři

Partneři Českého centra v Sofii


         

         

Mediální partneři Českého centra 

          

Doporučujeme