Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.11.2016 - 31.3.2017

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ SUSANNY ROTH 2017

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 4. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.


VÝZVA na rok 2017

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora 

o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v letech 2015–2016 v ČR. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

TEXT K PŘEKLADU

Letošní jury ČC a IDU vybrala knihu Biancy Bellové Jezero (nakl. Host, 2016).

CENA

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

ZADÁNÍ A PODMÍNKY ÚČASTI 

Soutěžící odevzdá svůj překlad textu z knihy Biancy Bellové Jezero (kapitola I. Zárodek, str. 9–25), profesní životopis v podobě medailonku a aktuální fotografii. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději 31. března 2017 na e-mailovou adresu příslušného českého centra v zahraničí. Kontaktní osoba ČC Sofie: Silvia Deribeeva, deribeeva@czech.cz
 

TERMÍNY

  • Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2017
  • Zveřejnění výsledků: do 15. května 2017
  • Pobyt oceněných překladatelů v ČR:  léto/podzim 2017

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 15.11.2016
Do: 31.3.2017

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala