Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.4.2016

Yvona Kreuzmannová v Sofii

Ředitelka tanečního festivalu Tanec Praha a zakladatelka Divadla Ponec Yvona Kreuzmannová se zúčastní 18. dubna 2016 letošní Akademie kulturního managementu. Poté bude mít tato významná česká kulturní manažerka v 18:30 přednášku pro veřejnost v ČC Sofie.

Akademie je postgraduální program pro manažery městských a nezávislých kulturních instituci, organizaci a události. Je pořádaná magistrátem města Sofie (prostřednictvím Asociace pro rozvoj Sofie), Goethe institutem Bulharsko, Univerzitou sv. Klimenta Ochridského v Sofii, za podpory Českého centra v Sofii, velvyslanectví Rakouska, Institutu Cervantes, Francouzského a Polského kulturního institutu. Akademie kulturního managementu, společný projekt kulturních institutů, sdružených do organizace EUNIC v Bulharsku, připravuje dvakrát do roka pro bulharské profesionály z praxe intenzivní setkání se špičkovými odborníky z celého světa.

Yvona Kreuzmannová vystudovala taneční vědu na Akademii múzických umění v Praze a získala titul MgA. Poté založila občanské sdružení Tanec Praha, kde má na starost management, fundraising a umělecké vedení.

Od září 2006 do září 2008 pracovala jako externí poradkyně nejprve pro náměstka ministra, později pro ministra kultury ČR. Zároveň přijala nabídku Úřadu vlády a zodpovídala za oficiální zahájení českého předsednictví v Radě EU v Bruselu – akci Český ples (leden 2009). V letech 2008–2011 byla uměleckou ředitelkou projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury.

Nejvyšším oceněním, které získala, je Národní řád za zásluhy rytířské třídy, který ji v roce 2004 udělil francouzský prezident za její pozitivní vliv na evropskou kulturní spolupráci.

Je členem mezinárodních sítí a porot jako IETM (Informal European Theatre Meeting), EDN  (European Dancehouse Network), české sekce ITI (International Theatre Institute/UNESCO) a evropského výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. V roce 2009 byla jmenována do vedení sítě Aerowaves ve funkci Associate Director a Board Member. Také je aktivní partnerkou projektu Be SpectACTive! financovaného programem Evropské komise Creative Europe.

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

18.4.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala