Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.9.2013 - 3.10.2013

I-KONA

Práce (malby, kresby, objekty, fotografie, video aj.) jsou dílem přednášejících a studentů AVU, Intermediálního kabinetu prof. Milana Knižáka. Výstavy IKONA a MOŽNÁ HADY! budou vystaveny v Českém centru a galerii Státní umělecké akademie v Sofii Akademia. Na vernisážích budou přítomni prof. Milan Knižák, doc. Milan Perič a studenti AVU. S podporou Velvyslanectví České republiky.

Slovo „ikona“ pochází z řeckého slova „eikon“, které znamená obraz. Originální význam „ikony“ je posvátná práce, ale dnes se používá v širším významu jako kultový předmět nebo osobnost a taky v počítačové terminologii.

Díla, která budou vystavená v Českém centru, odrážejí fenomén „pravoslavných ikon“ tradičního bulharského umění a ikony v současném umění. Důležitým předpokladem pro studenty při vytvoření děl je pozorné studování pravoslavných ikon.

Prvek, který spojuje celou výstavu je formát „obrazu“ (vertikální formát 130x100 cm), na základě tzv. „dveři harmonii“ – tradiční poměr velikosti obrazu, tj. jedna strana čtverce a jeho uhlopříčka jsou v poměru 1:1,41. Tato kanonická proporce se používá při vždy kreslení ikon. Každý student sám vybíral techniku k vytvoření obrazu.  

„Intermedialitu jsem pro potřebu mého ateliéru definoval jako volný pohyb mezi médii. V žádném případě se nekryje s multimediálností, která je chápána jako propojení různých médií v jednom díle. Volný pohyb znamená, že vedle klasických disciplín, jako je tvorba obrazu a sochy, mohou žáci používat video a počítač jako samostatné disciplíny, mohou tvořit instalace (a to i z velmi netradičních prvků), mohou jako regulérní součást studia používat i literární, hudební či divadelní formy, mohou uvažovat o architektuře, mohou, samozřejmě, tvořit i multimediální projekty. Atp. To znamená, že všechny známé i neznámé oblasti jsou jim rovnocenně otevřeny a jsou rovnocenně akceptovány.“ /Prof. Milan Knížák/

http://www.intermedialni.net/

Vernisáž výstavy v ČC Sofie 16.9., 18:00 (do 30. 9. 2013)

Vernisáž výstavy v Umělecké akademii 19.9, 18:00 (do 5. 10. 2013)

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 16.9.2013
Do: 3.10.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala