Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ГАЛЕРИЯ

21 август 1968: КРАЯТ НА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ

Фотоизложбата се организира по повод 50 години от окупацията на Чехословакия през 1968 година и е в рамките на фестивала "Фотофабрика". Проектът беше представена от куратора Дана Киндрова в Експозиция за национално помирение в София. Фото: Дориян Тодоров