Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ГАЛЕРИЯ

Нощ на литературата 2017

Двадесет партньори представиха в сряда на 10 май 2017 г. откъси от преведени на български език произведения на съвременни европейски автори. Нощта на литературата беше организирана в 12 български града.

Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски
Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски
Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски
Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски
Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски
Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски
Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски Откриването на Поезиомат в София, фото: Иво Чупетловски
София, фото: Терезие Унзейтигова София, фото: Терезие Унзейтигова
София, фото: Терезие Унзейтигова София, фото: Терезие Унзейтигова
София, фото: Терезие Унзейтигова София, фото: Терезие Унзейтигова
София, фото: Терезие Унзейтигова София, фото: Терезие Унзейтигова
София, фото: Терезие Унзейтигова София, фото: Терезие Унзейтигова
София, фото: Иво Чупетловски София, фото: Иво Чупетловски
София, фото: Антонио Георгиев София, фото: Антонио Георгиев
София, фото: Иво Чупетловски София, фото: Иво Чупетловски
София, фото: Иво Чупетловски София, фото: Иво Чупетловски
София, фото: Антонио Георгиев София, фото: Антонио Георгиев
София, фото: Иво Чупетловски София, фото: Иво Чупетловски
София, фото: Иво Чупетловски София, фото: Иво Чупетловски
София, фото: Антонио Георгиев София, фото: Антонио Георгиев
София, фото: Иво Чупетловски София, фото: Иво Чупетловски
София, фото: Антонио Георгиев София, фото: Антонио Георгиев
София, фото: Иво Чупетловски София, фото: Иво Чупетловски
София, фото: Антонио Георгиев София, фото: Антонио Георгиев
София, фото: Антонио Георгиев София, фото: Антонио Георгиев
София, фото: Иво Чупетловски София, фото: Иво Чупетловски
Софие, фото: Терезие Унзейтигова Софие, фото: Терезие Унзейтигова
София, фото: Терезие Унзейтигова София, фото: Терезие Унзейтигова
Добрич Добрич
Добрич Добрич
Добрич Добрич
Добрич Добрич
Пловдив Пловдив
Русе, фото: Momchil Mihaylov Studio Русе, фото: Momchil Mihaylov Studio
Русе, фото: Momchil Mihaylov Studio Русе, фото: Momchil Mihaylov Studio
Русе, фото: Momchil Mihaylov Studio Русе, фото: Momchil Mihaylov Studio
Русе, фото: Momchil Mihaylov Studio Русе, фото: Momchil Mihaylov Studio
Стара Загора Стара Загора
Стара Загора Стара Загора
Стара Загора Стара Загора
Стара Загора Стара Загора
Стара Загора Стара Загора
Шумен Шумен
Шумен Шумен
Шумен Шумен
Шумен Шумен
Варна, фото: Александър Лазаров Варна, фото: Александър Лазаров
Варна, фото: Александър Лазаров Варна, фото: Александър Лазаров
Варна, фото: Александър Лазаров Варна, фото: Александър Лазаров
Варна, фото: Яна Пенева Варна, фото: Яна Пенева
Варна, фото: Яна Пенева Варна, фото: Яна Пенева
Варна, фото: Христо Русев Варна, фото: Христо Русев
Варна, фото: Христо Русев Варна, фото: Христо Русев