Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ГАЛЕРИЯ

Нощ на литературата 2019

Осма Нощ на литературата в България. Тази година събитието беше на 15 май и отново се чете европейска преводна литература . Нощ на литературата 2019 се проведе в единайсет български града – Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Перник, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен.

Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Антонио Георгиев Фото: Антонио Георгиев
Фото: Антонио Георгиев Фото: Антонио Георгиев
Фото: Антонио Георгиев Фото: Антонио Георгиев
Фото: Антонио Георгиев Фото: Антонио Георгиев
Фото: Антонио Георгиев Фото: Антонио Георгиев
Фото: Антонио Георгиев Фото: Антонио Георгиев
Фото: Антонио Георгиев Фото: Антонио Георгиев
Фото: Христо Георгиев Фото: Христо Георгиев
Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Христо Георгиев Фото: Христо Георгиев
Фото: Христо Георгиев Фото: Христо Георгиев
Фото: Христо Георгиев Фото: Христо Георгиев
Фото: Христо Георгиев Фото: Христо Георгиев
Фото: Христо Георгиев Фото: Христо Георгиев
Фото: Христо Георгиев Фото: Христо Георгиев
Фото: Иво Чупетловски Фото: Иво Чупетловски
Фото: Антонио Георгиев Фото: Антонио Георгиев