Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ГАЛЕРИЯ

The Freedom Factory

Групова изложба съвременни творби на студенти и дипломанти от Факултета по изкуство и дизайн към Университета „Ян Евангелиста Пуркине“ в Усти над Лабем съвместно с художници от град Шумен. Куратор на изложбата е Андреа Чербаческа. Представени артисти: Карим Таракий, Анета Крупкова, художествена група DUNA (Ленка Балоунова, Франтишек Сватош, Ладислав Килар) съвместно с художника Cashanova Bulhar, Художествена група Krůtí směs R.I.P. (Ивана Зохова, Робин Сайдъл, Йозеф Малек), артистът Йозеф Малек заедно с художничката Ева Пацалова, KOPRIVA, Виктор Петков, Горан Ангелов, Петьо Дамянов и Пламен Соломонски. 23/01/2019, Художествена галерия "Елена Карамихайлова" в Шумен. Фото: Валя Андонова

Aвтор: Горан Ангелов Aвтор: Горан Ангелов
Автор: Анета Крупкова Автор: Анета Крупкова
Автори: Йозеф Малек и Ева Пацалова Автори: Йозеф Малек и Ева Пацалова
Автори: Krůtí směs R_I_P (Ивана Зохова, Робин Сайдъл, Йозеф Малек) Автори: Krůtí směs R_I_P (Ивана Зохова, Робин Сайдъл, Йозеф Малек)
Автор:Карим Таракий Автор:Карим Таракий
Автори: Krůtí směs R_I_P (Ивана Зохова, Робин Сайдъл, Йозеф Малек) Автори: Krůtí směs R_I_P (Ивана Зохова, Робин Сайдъл, Йозеф Малек)
Автор: Петьо Дамянов Автор: Петьо Дамянов
Автор: Виктор Петков Автор: Виктор Петков
Автори: Йозеф Малек и Ева Пацалова Автори: Йозеф Малек и Ева Пацалова
Автор: Пламен Соломонски Автор: Пламен Соломонски
Автори: DUNA (Ленка Балоунова, Франтишек Сватош, Ладислав Килар) съвместно с художника CASHANOVA BULHAR (Матей Кратейл) Автори: DUNA (Ленка Балоунова, Франтишек Сватош, Ладислав Килар) съвместно с художника CASHANOVA BULHAR (Матей...
Автори: Krůtí směs R_I_P (Ивана Зохова, Робин Сайдъл, Йозеф Малек) Автори: Krůtí směs R_I_P (Ивана Зохова, Робин Сайдъл, Йозеф Малек)
Автор: Карим Таракий Автор: Карим Таракий