Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Медиите за нас

21 август 1968: КРАЯТ НА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ

Фотоизложбата беше организирана по повод 50 години от окупацията на Чехословакия през 1968 година, в рамкитена фестивала "Фотофабрика". Изложбата беше представена от куратора Дана Киндрова на 15 май 2018 г. в Експозиция за национално помирение в София.