Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Медиите за нас

Разговор за ФАМУ Филм Фест с Иво Бистричан

Разговор за ФАМУ Филм Фест с Иво Бистричан, проведен за Радио София на 9.05.2011 г.

"Анонимните зони" в Чешкия център

Вестник "Класа", 16.3.2011 г.

Изложбата на Никола Иванов в София

Никола Иванов разказва за "Анонимни зони", БНТ, 26.3.2011 г.

6 7 8 9 10 11 12 13