Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

За медиите

****

МИЛАН ЦАЙС: ПОД КОЖАТА

Откриване на изложбата на 26.4., от 18.00 ч., Галерията на ЧЦ Изложбата ще продължи до 29.5.2012 година.

****

Ян Калаб – Сполучлив избор

Откриване в присъствието на автора на 13.2., 18.00 ч., Галерията на ЧЦ. Изложбата ще продължи до 4.3.2012 година.

****

New G(o)ods 10!

Националната награда за студентски дизайн е най-старият и единствен по своя характер професионален конкурс за млади дизайнери, който няма еквивалент в Европа и по света. Ежегодно на него се показва...

11 12 13 14 15 16 17 18