Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

За медиите

****

Ян Калаб – Сполучлив избор

Откриване в присъствието на автора на 13.2., 18.00 ч., Галерията на ЧЦ. Изложбата ще продължи до 4.3.2012 година.

****

New G(o)ods 10!

Националната награда за студентски дизайн е най-старият и единствен по своя характер професионален конкурс за млади дизайнери, който няма еквивалент в Европа и по света. Ежегодно на него се показва...

****

Чешкият архитектурен кубизъм 1911 — 1914

Откриване в присъствието на куратора Клара Пучерова на 19.10., 18.00 ч., Галерията на ЧЦ. Изложбата ще продължи до 11.11.2011 г. Изложбата се оранизира в рамките на Sofia Architecture Week (...

16 17 18 19 20 21 22 23