Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

VIII. Международно биенале на графиката Пилзен 2012

Международният конкурс на графиката е отворен за творци от цял свят. С фокуса си върху едноцветните рисунки пилзенското биенале е единствено по рода не само в Европа, но и в света. Затова този културен проект е подкрепен от Министерството на културата на ЧР, град Пилзен, Пилзенския регион и други чешки и международни художествени организации. Биеналето е и един от проектите, който се подготвя, за да отбележи кулминацията в рамките на програмата Пилзен – Европейска столица на културата 2015.

Международният конкурс на графиката е отворен за творци от цял свят. С фокуса си върху едноцветните рисунки пилзенското биенале е единствено по рода не само в Европа, но и в света. Затова този културен проект е подкрепен от Министерството на културата на ЧР, град Пилзен, Пилзенския регион и други чешки и международни художествени организации. Биеналето е и един от проектите, който се подготвя, за да отбележи кулминацията в рамките на програмата Пилзен – Европейска столица на културата 2015.

Общите условия за участие в конкурса тази година остават непроменени. Приемат се максимално 5 бр. едноцветни рисунки, които не трябва да надвишават формата 70x100 см, както и да са създадени след 2007 година. Подборът на рисунките за изложба се прави от международно жури, което връчва и наградата Grand Prix. Изложбата на биеналето ще се състои от 3 октомври до 18 ноември в Пилзен. Тържественото откриване е 3 октомври в Западночешкия музей в Пилзен.

Срокът за изпращането на творбите, формулярите и таксата за участие е 31 май 2012 година.

Повече информация може да намерите тук.