Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Чешкият център търси сътрудник

Чешкият център в София обявява конкурс за динамичен, организиран и сериозен сътрудник с чешки и/ или английски език.

Изисквания към кандидата:

-          креативност, познания в областта на културата;

-          работа с компютър и кореспондентски умения;

-          добри комуникационни способности;

-          организация, контрол и проследяване на определа дейност;

-          умение за самостоятелно справяне в непридвидими ситуации;

-          предимство е владеенето на графични програми/ работа с графичен дизайн.

Моля, кандидатите да изпратят автобиография и мотивационно писмо на deribeeva@czech.cz  или на minkova@czech.cz в срок до 15 юли 2012 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.