Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

CzechImage – конкурс за плакат

17/05/2018: CzechImage е проект на Чешките центрове съвместно с Факултета за дизайн и изкуства „Ладислав Сутнар“ на Западночешкия университет в Пилзен и с подкрепата на Чешката република по повод 100-годишнината от обявяването на самостоятелна Чехословакия. Целта е да се разбере как се възприема чешката „марка“ у дома и в чужбина.

В България проектът ще се реализира под формата на конкурс за плакати, като най-добрите от тях ще бъдат представени на изложба в България и Чехия. Конкурсът е насочен към студенти от висшите училища по изкуствата

Цел на конкурса

Създаване на плакат на тема „Чехия и чехите в моите очи“ – ключови моменти за формирането на чешкия народ (исторически личности, писатели, спортисти; важни събития, изобретения; архитектура, природа, изкуство, гастрономия и др.) Представете Чехия на света, така както я виждате и възприемате.

Информация и условия за участие: 

Заявление за участие: