Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Конкурс за студентски дизайн New G(o)ods 2011! / Nový (z)boží 2011!

Във връзка с подготвянето на новата изложба New G(o)ods 2010! (откриване на 6 декември в ЧЦ) Ви обръщаме внимание за новото издание на конкурса.

За да разберете кой е тазгодишният победител посетете: www.studentskydesign.cz .