Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Чешкият център търси човек за екипа си

Длъжност: ДОМАКИН, рецепционист в Чешки център София. Работно време: 4 часа/ден от 16:30 – 20:30 ч.

 

Задължения:

1. Работи като портиер на рецепцията.

2. Извършва рутинни дейности свързани с поддръжка.

3. По време на мероприятия обслужва техническото оборудване в залата (прожектиране, озвучаване, осветление, климатик), следи за техническото състояние на оборудването, в случай на необходимост информира ръководството за необходимост от ремонт.

4. Отговаря за цялостния външен вид в представителните пространства и витрините на ЧЦ; отговаря за тяхната украса и ремонти; помага при събития от програмата на ЧЦ, организирани от отдел „Програма“.

5. Участва в подготовката и реализацията на мероприятията на ЧЦ (охрана на събитията)

6. Изпълнява други задачи, поставени от директора на ЧЦ, отговарящи на уговорения вид работа в трудовия договор.

 

Изисквания към кандидата:

1. Завършено най-малко средно образование

2. Шофьорска книжка, категория В

3. Предимство е владеенето на чешки и/или английски език

4. Да не е осъждан

5. Организационни умения и чувство за отговорност

 

Ако се интересувате от позицията, моля изпратете: CV, мотивационно писмо, препоръка на имейл: ccsofia@czech.cz до 21 август 2018 година. 

 

За интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидати.

Интервютата ще се състоят на 4 септември 2018 г.

Заемане на позицията от 11 септември 2018 г.

Сключване на срочен договор (1 година) с възможност за удължаване, при взаимна удовлетвореност. Изпитателен срок 3 месеца.