Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Fine Arts Camps Europe (FACE)

Чешкият младежки музикален лагер (FACE) е предназначен за деца и младежи от 8 до 19 години. В него могат да участват всички ученици, назависимо от раса, цвят на кожата, религия, национален или етнически произход. Кандидатите за лагера ще бъдат приемани по реда на посъпилите заявления, на принципа: Който пръв се включи, той ще участва!

Повече информация може да намерите тук.