Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Summer School of Slavonic Studies in Olomouc

Лятната школа по славянски филологии на Философския факултет към Университета „Палацки“ в Оломоуц (LŠSS FF UP) предлага курсове по чешки език за университетски преподаватели, студенти по чешки език и литература, слависти, преводачи, журналисти, бизнесмени, но и за всички интересуващи се от чешкия език, литература и култура.