Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Международен конкурс „Леош Яначек”

От 14 до 22 септември 2012 г. в Музикалния факултет на Академията за Изящни изкуства „Леош Яначек” в Бърно (ЧР) ще се проведе осемнадесетия по ред Международен музикален конкурс на името на известния чешки композитор.

Съревнованието през тази година ще бъде в направленията пиано и орган. В конкурса могат да вземат участие всички ненавършили 35 години до деня на откриването на събитието. Обявените награди са отделни за всяко едно от направленията и са в размер: 1 награда – 100 000 CZK, 2 награда – 70 000 CZK, 3 награда – 40 000 CZK.

Повече информация относно условията за участие, репертоар, краен срок за подаване на документи и др. може да намерите на уеб страницата на конкурса : http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/2012/2012.html

При възникнали въпроси се обръщайте към г-жа Катержина Полашкова - мениджър проекти, на долупосочения адрес :

 

HF JAMU - MSLJ

MgA. Kateřina Polášková

Komenského nám. 6

662 15 Brno

tel.: +420 542 591 606

e-mail: polaskova@jamu.cz