Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Международен композиторски конкурс „Антонин Дворжак”

Третото издание на Международния композиторски конкурс на името на Антонин Дворжак ще се проведе в Пражката консерватория в периода от 22 до 30.7.2012 година.

Съревнованието ще протече в два кръга, като целта е да се открият и подкрепят млади композиторски таланти. Участниците (конкурсът е отворен за млади композитори от цял свят) ще бъдат разделени в две възрастови категории: Юниори (18-23 г.) и Сениори (24-33 г.).

Заявленията за участие трябва да се подадат най-късно до 30 март 2012 година.

Повече информация за конкурса може да намерите на уеб страницата www.iadcc.eu .