Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

No nevim no или за "дискурсивните маркери" в чешкия език

Каним ви сърдечно на следващата лекция по чешки език от цикъла „онлайн лекции по чешки език“ на маг. д-р Луция Илкова от Института по чешки език на Чешката академия на науките. Лекцията е на тема: No nevim no или за "дискурсивните маркери" в чешкия език.

Лекцията ще се проведе онлайн на чешки език в платформа Zoom четвъртък 21.1.2021 от 18 ч. чешко време.

 

Анотация: Т.нар. „дискурсивни маркери“ са една от типичните черти на спонтанния устен език. Можем да ги открием във всеки един език. В английския език това са например:  well, so, oh, в руския: данутак; в немския: jaachsojetzt; в чешкия: no, jako, tak, prostě, hele. Тези кратки думички изпълняват различни функции в езика. Говорещите започват или завършват с тях изказването си, с тяхна помощ поддържат репликата си или дават думата на друг. Дискурсивните маркери могат да сигнализират за корекции на дадена реплика, говорещите излагат с тяхна помощ своето отношение към изказаното (вж. напр. утвърждаващото "hm", с което потвърждаваме, че слушаме другия) и др. Интересни дискурсивни маркери са т. нар. hezitace (маркери, показващи колебание), т.е. звукове в чешкия език, изразяващи се в среден гласен звук [ə], при които също можем да различим множество различни функции. Някои дискурсивни маркери се използват само в някои части на Чехия, напр. "jak kdyby" се използва най-вече в Моравия и Силезия, "viď" от своя страна предимно в Чехия. В лекцията ще се представят някои дискурсивни маркери и техните функции чрез примери от записи на спонтанни разговори.

маг. д-р Луцие Илкова (*1972) работи в департамента по стилистика и социолингвистика на Института по чешки език на Чешка академия на науките. Завършила е Философския факултет на Карловия университет със специалности: общо езикознание, фонетика и унгарска филология. Отново там завършва и докторат. Занимава се със стилистика, фонетика и електронна комуникация. Неотдавна участва в монографиите „Стилистика на устния и писмен чешки език“ и „Синтаксис на устния чешки език“.

За да се регистрирате за лекцията, следвайте линка:  

https://forms.gle/Ceq1PSMEoEsDt7FF8  

В деня на лекцията ще получите линк, с който да влезете нея, на мейла, посочен от вас във формуляра за регистрация.