Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Победителите в конкурса за млади преводачи са в ЧР

Победителите в конкурса за млади преводачи за наградата на името на Сузана Рот, сред които е и Ирина Ценкова от България, се събраха на 13 юли в Галерията на Чешките центрове в Прага, за да получат своите дипломи и да се включат в Преводаческия семинар, подготвен от Чешките центрове и Чешкия литературен център към Моравската библиотека в Бърно.

От вчера до 20 юли младите преводачи са в Усти над Лабем, където участват в Семинара за чуждестранни бохемисти, чиито организатори са Моравската библиотека в Бърно и Университетът „Ян Евангелиста Пуркине“.