Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Лекция на проф. Иржи Травничек в СУ „Св. Климент Охридски“

Ha 13 декември 2019 проф. Иржи Травничек от Института за чешка литература към Академията на науките на Чешката република ще гостува в СУ „Св. Климент Охридски“ с лекция на тема Народ от читатели? Лекцията ще се проведе от 10.15 часа в аудитория 160Б във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

Народ от читатели?
Имат ли все още чехите положително отношение към четенето, както винаги са си мислели за себе си? Или вече са в плен на консуматорството и дигиталния свят? А дали дигиталната епоха е враг на четенето? Отговорите на тези въпроси ще бъдат потърсени с помощта както на статистическите данни от четири представителни проучвания на четенето и читателите (2007, 2010, 2013, 2018), така и на резултатите от дългогодишно качествено изследване на читателските нагласи въз основа на индивидуални читателски  биографии. Кои са силните и кои слабите страни на чешките читатели? По какво си приличат и по какво се различават в сравнение с читателите в други страни? И какво е мястото на съвременната литература в предпочитанията на чешките читатели?