Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Преводачески конкурс на името на Сузане Рот 2016

9/12/2015: Чешките центрове (ЧЦ) и отдел „Литература” на Института за изкуствата – Театрален институт в Прага) обявяват преводачески конкурс, насочен към млади преводачи до 40 години, на името на известната преводачка от чешки език Сузане Рот /1950-1997/.

Организатори на българското издание са Чешки център София съвместно с Бохемия клуб.

Кандидатите представят разказ или завършен откъс от по-дълго произведение от съвременна чешка проза, непреведен до този момент на съответния език. Обемът на преводите трябва да е до 15 стандартни страници. Тази година избраният откъс е от романа „Do tmy“ на Анна Болава. В конкурса не могат да участват преводачи, които вече имат публикуван превод. Във всяка страна ще бъде награден само един участник, който ще има възможност да посети Чехия и да участва в бохемистични семинари и други интересни събития. Преводите ще бъдат прегледани и оценени от жури, определено от всеки Чешки център.

Лице за контакт: Марцела Зарубова, zarubova@czech.cz

Текстът за превод на български език: 

 Пълните условия за участие тук: