Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Kонкурс за превод на художествена литература от чешки език

Национален център за книгата – НДК, Чешкият център в София и Академичното сдружение на българските бохемисти „Бохемия клуб“ обявяват конкурс за превод на художествена литература от чешки език.

Конкурсът е ориентиран към млади и дебютиращи преводачи и оценява както качествата на превода, така и умението за промотиране на преводната творба.

В конкурса могат да участват преводачи до 35-годишна възраст, които до момента не са издали цяла преводна книга. За участие в конкурса се изпраща преведен на български откъс от чешко художествено произведение, публикувано в първо издание в оригинал след 2000 г. Откъсите трябва да са в обем от 3 до 6 стандартни страници (1800 знака на страница). Прилага се и сканирано или снимано копие на преведения откъс в оригинал. Заедно с превода се изпраща мотивация (до 1 стандартна страница) за публикуването на български на книгата, от която е избраният откъс; тя трябва да съдържа  кратко представяне на автора и произведението и да е ориентирана към издателите. Преводите и мотивациите се изпращат до 20 септември 2019 г. на адрес bohemiaklub@abv.bg с тема на писмото “Конкурс за превод“. Необходимо е да се посочат трите имена и рождената дата на участниците.

До 30 септември 2019 г. жури от специалисти в областта на превода, литературата и книгоиздаването обявява финалистите в конкурса.

Финалният кръг ще се състои на 17 октомври 2019 г. в рамките на Националната среща на българските бохемисти. В неговите рамки финалистите трябва да представят публично пред журито избраната от тях творба и да обосноват издаването й на български. Времетраенето на представянето е 15 мин. Победителят в конкурса ще бъде обявен на 17 октомври, след края на финалния кръг.

Отличеният превод, както и преводите, достигнали до финала, ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“ и сп. „АРТизанин“, медийни партньори на конкурса.

Организаторите на конкурса се ангажират да съдействат за издаването на български на книгата, от която е награденият откъс, в превод на победителя в конкурса. Ще бъде намерено издателство с подходящ за книгата профил и тя ще бъде предложена за финансиране на програма, ангажирана с подкрепата на преводите на чешка художествена литература.