Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Petrohradská kolektiv Residency Project 2019

Резиденция за чуждестранни художници. Целта на програмата е да предостави пространство и време на творците, което те максимално да използват за създаване на свое произведение. Подборът на участващите художници ще бъде направен от професионално жури – художници, куратори и специалисти по изкуството, въз основа не само на биография, но преди всичко на представен проект. Избраните художници ще могат да се възползват от консултация с куратор, основна продуктова и техническа подкрепа, PR, настаняване и ателие за работа. Крайният срок за регистрация е 28 февруари 2019 година.

Формуляр за регистрация ще намерите тук: http://www.petrohradskakolektiv.com/event/air2019opencall/

Фейсбук събитието е тук: https://www.facebook.com/events/370257230191117/